• Fri frakt på bestillinger over 599,-
 • Klikk & Hent etter 1 time
 • Gratis retur og bytte i butikk
Kundeservice

Privatlivspolitikk

Hvilke opplysninger samler vi inn?

Hos skoringen.no innsamler vi persondata for å gi våre brukere noen bedre tjenester og en bedre brukeropplevelse. Vi samler inn persondata på følgende måter:

 1. Opplysninger som du gir til oss, f.eks. i forbindelse med en ordre avgitt på skoringen.no, påmelding til et nyhetsbrev eller en konkurranse.
 2. Opplysninger som vi får gjennom din bruk av våre tjenester, f.eks. din søkeatferd på nettstedet vårt eller når du interagerer med våre digitale annonser.

Når det er snakk om opplysninger som du gir oss i forbindelse med ordre, vil vi be om følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer

skoringen.no foretar registreringen av dine personopplysninger med det som formål å kunne levere den varen du har bestilt samt overholde kravene for elektroniske fakturaer.

Når det dreier seg om opplysninger som du gir oss i forbindelse med konkurranser eller påmelding til nyhetsbrev, vil vi be om ovenstående opplysninger og i noen tilfeller også om opplysninger om kjønn, interesser, barn, skostørrelse etc.

Vi registrerer disse opplysningene for å sikre at vi kan få kontakt med eventuelle konkurransevinnere og for å sende ut nyhetsbrev og annonser med relevant og tilpasset innhold. Opplysningene benyttes også til å føre statistikk om f.eks. skostørrelser.

Cookies

En cookie er en betegnelse for det forholdet at en brukers atferd på et nettverk registreres hos brukeren selv (på brukerens harddisk). På den måten vet serveren (f.eks. et nettsted) ved brukerens nese besøk hvem brukeren er.

På skoringen.no brukes cookies med det som formål å optimere nettstedet og dets funksjonalitet og dermed gjøre besøket så enkelt for deg som mulig.

Du har alltid mulighet for å slette cookies fra din computer. Det kan f.eks. gjøres på følgende måte:

Bruker du en PC med en nyere nettleser, kan du slette dine cookies ved å bruke snarveistastene: CTRL + SHIFT + Delete.

Hvis snarveistastene ikke virker, og/eller hvis du bruker en MAC, skal du starte med å finne ut hvilken nettleser du bruker og deretter klikke på den relevante lenken:

Ønsker du en utdyping av hvilke cookies vi benytter, så klikk her.

Enhets- og logg-opplysninger

Vi samler inn enhetsspesifikke opplysninger som f.eks. operativsystem hvis du besøker oss fra en PC eller en mobil, og vi logger din IP-adresse og dine søkeforespørsler.

Plasseringsopplysninger

Når du bruker skoringen.no kan vi samle inn og behandle opplysninger om din aktuelle plassering. Vi bruker forskjellige teknologier til å fastlegge plassering, herunder IP-adresse og GPS.

Hvordan anvender vi opplysningene vi samler inn?

Vi anvender innsamlede opplysninger til å tilby deg skreddersydd innhold – f.eks. for å gi deg de mest relevante søkeresultatene eller annonsene.

For å kunne lage disse skreddersydde løsningene gir vi personlige opplysninger videre til en rekke av våre betrodde samarbeidspartnere. Disse samarbeidspartnerne behandler data fra oss basert på våre instrukser og i overensstemmelse med vår privatlivspolitikk. Alle samarbeidspartnere er underlagt databehandleravtaler som følger EU reglementet for persondata. Disse samarbeidspartnerne vil ikke kunne kontakte deg direkte, bruke dine data til andre formål eller videregi disse til andre.

Våre automatiske systemer analyserer ditt innhold for å gi deg produktfunksjoner som er relevante for nettopp deg – f.eks. produkter som vi ut fra din tidligere atferd tror er relevante for deg f.eks. i nyhetsbrev eller ved tilpasning av nettstedets forside.

Vi ber alltid om samtykke før vi bruker dine opplysninger til annet enn det som er angitt her i privatlivspolitikken. Vi oppbevarer kundeopplysninger kryptert. Vi transmitterer kundeopplysninger kryptert.

Hvis du ønsker innsikt i opplysningene vi har om deg

Som bruker av skoringen.no har du alltid rett til å gjøre innsigelse mot registreringen av data om deg. Du har også rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse rettighetene har du i henhold til persondataloven. Skulle du ønske at noe data blir slettet, så gjør vi oppmerksom på at forskjellige funksjoner på Skoringen.dk og andre tjenester da ikke vil fungere lenger eller være tilgjengelige.

Hvis du har meldt deg på til vårt nyhetsbrev, så vil dine opplysninger bli slettet automatisk hvis du ikke har åpnet et nyhetsbrev i 6 måneder. Ønsker du å melde deg av nyhetsbrevet, kan dette skje ved å klikke på Avmeld nyhetsbrev nederst i det tilsendte nyhetsbrevet.

Henvendelse i forbindelse med persondata rettes til skoringen.no via [email protected]. Vi gjør oppmerksom på at henvendelse om innsikt jf. loven skal være besvart innen 30 dager fra henvendelsen.

Skoringens kundeklubb

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du oss?
Shoe-d-vision Norge er dataansvarlig for behandlingen av de personopplysningene som vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap i vår kundeklubb. Du finner våre kontaktopplysninger her:

Storgata 15
N-2815 Gjøvik
Org.nr. 912 904 881 MVA
E-post: [email protected]

Formålene med og rettsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

 • Markedsføring om sko og skotilbehør på mail, på sosiale medier i form av tagger, notifikasjoner, private meldinger, oppslag og kommentarer og i den enkelte Skoringen-butikken.
 • Markedsføring gjennom konkurranser som du kan delta i.

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

 • Vi behandler dine personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke.

Kategorier av personopplysninger
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

 • Vanlige personopplysninger: E-mail, navn, telefonnummer, om du har barn og hvilke varer du har kjøpt og opplysninger om dine enheter og internettforbindelse slik at våre hjemmesider kan gjenkjenne deg ved besøk (online-identifikator). I tillegg kommer eventuelt opplysninger om din deltagelse i de konkurransene vi holder fortløpende.
 • Vi bruker sosiale medier til å målrette markedsføring mot deg. I den sammenhengen sikrer vi oss at vi ikke målretter vår markedsføring ved å bruke følsomme personopplysninger om rase eller etnisk opprinnelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmessig tilhørighet, helseopplysninger eller opplysninger om seksuelle forhold eller seksuell orientering.

Mottakere eller kategorier av mottakere
Vi videregir eller overlater dine personopplysninger til følgende mottakere:

 • Sosiale medier, blant annet Facebook og Instagram
 • Skoringen-butikker i hele Norge
 • Den enkelte medarbeideren i de enkelte Skoringen-butikkene som du ekspederes av
 • Databehandlere (IT-leverandører)

Hvor dine personopplysninger stammer fra
Dine personopplysninger kommer fra din innmelding i vår kundeklubb i en av våre Skoringen-butikker eller på vår hjemmeside. Vi samler fortløpende inn de personopplysningene som du taster inn på din kundeprofil samt opplysninger om dine kjøp i de enkelte butikkene. Vi samler også inn opplysninger om din eventuelle deltakelse i våre konkurranser.

Oppbevaring av personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger inntil du trekker tilbake ditt samtykke. Du trekker ditt samtykke tilbake ved å slette kontoen din i vår kundeklubb. Du kan også trekke ditt samtykke tilbake ved å melde deg av nyhetsbrev.

Vi oppbevarer i alle tilfeller dokumentasjon for ditt samtykke så lenge vi bruker samtykket og inntil 5 år etter at det har vært brukt siste gang. Det skyldes at et eventuelt straffeansvar etter databeskyttelsesreglene foreldes etter 5 år.

Automatiske avgjørelser, herunder profilering
Når vi markedsfører på sosiale medier, foregår det en profilering av deg. Du vil på den måten kunne oppleve å se flere reklamer for våre produkter på sosiale medier etter at du har meldt deg inn i kundeklubben.

Retten til å trekke samtykket tilbake
Du har til enhver tid rett til å trekke ditt samtykke tilbake. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på de kontaktopplysningene som fremgår ovenfor eller ved å slette kontoen direkte i kundeklubben.

Dine rettigheter
Du har etter databeskyttelsesreglene mange rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg.

Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter, skal du kontakte oss direkte. Se kontaktopplysningene ovenfor.

Rett til å se opplysninger (innsiktsrett)
Du har rett til å få innsikt i de opplysningene som vi behandler om deg og en rekke ytterligere opplysninger.

Rett til rettelse
Du har rett til å få rettet uriktige opplysninger om deg selv.

Rett til å bli glemt (sletting)
Du har rett til sletting. Du kan slette dine personopplysninger ved å trekke ditt samtykke tilbake.

Rett til begrensning av behandling
Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, må vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelse
Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot vår eller lovlige behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Rett til å transmittere opplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og få overført disse personopplysningene fra en dataansvarlig til en annen uten hindring.