Blinkesko

Batteriet har begrenset levetid og må behandles som miljøfarlig avfall.